Kilka słów o rehabilitacji

Kilka słów o rehabilitacji

Kilka słów o rehabilitacji: rehabilitację z powodzeniem można określić jako zespół interdyscyplinarnych działań mających na celu poprawę stanu zdrowia, kondycji i sprawności fizycznej pacjenta. Jest to złożony proces, który obejmuje ściśle określone działania medyczne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne i społeczne dla osoby w trakcie rekonwalescencji po długiej chorobie, wypadku, niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej. Prowadzona jest rehabilitacja medyczna, społeczna, zawodowa i edukacyjna.

Rodzaje rehabilitacji

Rehabilitacja medyczna to proces terapeutyczny, którego zadaniem jest znaczna poprawa stanu zdrowia pacjenta oraz przyspieszenie jego powrotu do życia rodzinnego, zawodowego i społecznego. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów leczonych z powodu częściowej lub całkowitej niepełnosprawności z powodu choroby lub urazu. Rehabilitacja lecznicza pacjenta może odbywać się w szpitalu lub w domu, pod opieką i nadzorem fizjoterapeuty lub zespołu specjalistów z zakresu fizjoterapii, terapii zajęciowej, psychologii, logopedii czy muzykoterapii. Niejednokrotnie niezbędna jest również pomoc personelu pielęgniarskiego. Zasadnicze cechy wzorcowej rehabilitacji medycznej zakładają, że taka pomoc jest dostępna dla każdego, kto jej potrzebuje, kompleksowość – angażująca w proces wszystkich niezbędnych specjalistów oraz ciągłość – zapewniająca tym samym odpowiedni czas trwania i wczesne rozpoczęcie.

Kilka słów o rehabilitacji
Kilka słów o rehabilitacji

Adaptacja społeczna – forma rehabilitacji, której podstawowym celem jest przywrócenie funkcjonowania społecznego osoby niepełnosprawnej sprzed choroby. Najważniejsze jest odzyskanie samodzielności, brak samodzielności wpływa głównie na sferę psychologiczną, a następnie wpływa również na skuteczność samego leczenia.

Adaptacja zawodowa jest formą rehabilitacji polegającą na poznaniu zawodów, które mogą wykonywać pacjenci przy ściśle określonym stopniu niepełnosprawności. Jednym z rodzajów rehabilitacji zawodowej jest rehabilitacja pedagogiczna, która zajmuje się głównie problematyką wychowawczą. W tym celu tworzone są szkoły specjalne i integracyjne dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, którym wcześniej odmawiano nauki ze względu na niepełnosprawność. Dedykowane wsparcie pedagogiczne obejmuje udzielanie pomocy pacjentom w nadrabianiu zaległości, uzyskaniu edukacji odpowiedniej do inteligencji pacjenta oraz znalezieniu zatrudnienia w celu samodzielnego funkcjonowania na podstawowym poziomie w społeczeństwie.

Kto może i powinien skorzystać z rekonwalescencji?

Ogólnie rzecz biorąc, rehabilitacja może być konieczna w bardzo szerokim zakresie chorób lub przypadków medycznych. Najczęściej stosuje się go u pacjentów po zawałach serca, udarach mózgu, poważniejszych złamaniach, wypadkach i chorobach wymagających dłuższego leżenia w łóżku. Może być udzielane bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego NFZ lub odpłatne na warunkach komercyjnych. Skierowanie na zabieg rehabilitacyjny w ramach NFZ może wystawić Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli każdy lekarz lub lekarz dentysta, który ma umowę z NFZ lub pracuje w placówce, która taką umowę zawarła.

Podstawowe porady rehabilitacyjne

W zależności od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby rehabilitację można prowadzić w trybie ambulatoryjnym, na oddziale dziennym, w domu lub na oddziale stacjonarnym. Może to być kurs rehabilitacyjny w zakresie aktywności:

 • neuropatia,
 • choroba serca,
 • płuco,
 • specjalnie dla osób niedowidzących i niewidomych,
 • osoby z dysfunkcjami słuchu i mowy,
 • dzieci z wadami twarzoczaszki,
 • dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego,
 • noworodki i niemowlęta,
 • kobiety po mastektomii.

Najpopularniejsze zabiegi rehabilitacyjne

Podstawą rehabilitacji jest fizjoterapia. Działa z:

 • rehabilitacja ruchowa Szczecin
  rehabilitacja ruchowa Szczecin

  Kinezyterapia, czyli terapia ruchowa – w oparciu o opracowany dla każdego pacjenta program ćwiczeń, masaż usprawnia mięśnie, wzmacnia stawy, oddziałuje fizycznie i psychicznie na cały organizm.

 • Jonoforeza – wykorzystanie stymulacji elektrycznej do pobudzenia nerwów, które pobudzają do działania różne części ciała.
 • Pole magnetyczne – Polecany do stosowania po złamaniach oraz u pacjentów reumatycznych.
 • Hydroterapia – działanie wody na bolące miejsce.
 • Krioterapia – Terapia zimnem, szczególnie przy uporczywym bólu.
 • Balneoterapia – obejmuje kąpiele wodne.

Przed przystąpieniem do rehabilitacji Rehabilitant, Magister Fizjoterapii lub Specjalista Rehabilitacji Sportowej II stopnia przeprowadza odpowiednie badania, przeprowadza wywiad z pacjentem oraz opracowuje jednostkowy i indywidualny plan rehabilitacji zgodny ze skierowaniem i stanem zdrowia pacjenta. Dlatego różne formy rehabilitacji skierowane są do pacjentów z różnymi problemami i warto o tym pamiętać, kiedy rehabilitację prowadzi specjalista.